บูธแสดงสินค้า

Maxima Booth

โครงสร้างระบบ maxima booth

บูธแสดงสินค้า

บูธแสดงสินค้า

บูธแสดงสินค้า

ช่องทางการติดต่อเรา เพื่อจัดทำบูธแสดงสินค้า

ข้อดีของบูธแสดงสินค้า

หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าการไปออกบูธแสดงสินค้าไม่ได้มีประโยชน์แค่แสดงสินค้าหรือบริการเท่านั้น เพราะยังมีประโยชน์ซ่อนเร้นที่ช่วยให้เราสามารถสยายปีกและเพิ่มโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคงได้อีกด้วย

การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลายท่านอาจเคยผ่านและมีประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันกระแสตอบรับการออกบูธแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง และเพราะการออกบูธแสดงสินค้ายังให้ผลตอบรับและตอบแทนอย่างดีมาตลอด ผู้ประกอบการหลายรายจึงไว้วางใจเลือกใช้การออกบูธแสดงสินค้าหรือทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกชนิดหนึ่ง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มตลาดและทุนใหม่กลับให้ความสนใจไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการสามารถสร้างประโยชน์ต่างๆ ได้มากมายดังต่อไปนี้

1. ออกบูธแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

การออกบูธแสดงสินค้าหรือบริการถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือสาระสำคัญของสารต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการไปออกบูธแสดงสินค้าหรือบริการตามนิทรรศการหรืองานเทศกาลต่างๆ สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดินภายในงานได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเดินตามงานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการไปออกบูธแสดงสินค้าก็มักสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่จัดแสดงอยู่แล้ว ทำให้สามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งประโยชน์ข้อนี้คือจุดเด่นที่สุดของการไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการ

2. ออกบูธแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย

การออกบูธแสดงสินค้าและบริการจัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าขายสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจมาก เพราะแม้ว่าช่วงระยะเวลาในการจัดงานจะน้อยและไม่ใช่ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการที่มั่นคงถาวร แต่นิทรรศการและงานที่จัดขึ้นก็มักเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดาลูกค้าชั้นดีที่ต่างแห่แหนมาร่วมงานกัน จึงทำให้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด หากเจ้าของกิจการสามารถใช้การออกบูธแสดงสินค้าและบริการครั้งนั้นให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างยอดจำหน่ายต่อชั่วโมงให้ได้จำนวนสูงมาก อย่างเช่น สำนักพิมพ์ต่างๆ ที่มักไปออกบูธแสดงสินค้าในมหกรรมหนังสือ เป็นต้น

3. ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่

การออกบูธแสดงสินค้าและบริการถือเป็นโอกาสทองในการแสดงศักยภาพสินค้า บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ อีกด้วย เพราะสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้คนได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เจ้าของกิจการทั้งหลายยังสามารถใช้การออกบูธแสดงสินค้าเป็นช่องทางเพื่อเกทับคู่ต่อสู้ที่ทั้งไม่ได้มาและมาออกบูธงานเดียวกันได้อีกด้วย การแสดงศักยภาพนี้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าหรือบริการต้นแบบที่แสดงถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาโชว์ได้โดยไม่จำว่าจะเป็นสินค้าต้นแบบหรือเป็นเพียงคอนเซปต์ไอเดีย ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าพร้อมจำหน่ายเสมอไป ดังเช่นงานออกบูธแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ

4. ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจ

การออกบูธแสดงสินค้าและบริการนอกจากจะได้พบลูกค้ารายย่อยแล้ว ยังมีโอกาสพบคู่ค้าทางธรุธกิจอีกด้วย เพราะในปัจจุบันงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการต่างๆ ได้แบ่งกำหนดการให้มีวันและช่วงเวลาสำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยและหาคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งส่วนมากแล้วมักเป็นวันแรกๆ ของงาน) จึงกลายเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการได้พบปะพูดคุยและทำสัญญาธุรกิจกับคู่ค้าได้โดยตรง ซึ่งโอกาสดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งหลายสามารถลดต้นทุนของตนเองลงได้อันเนื่องมาจากได้พบเจอกับเจ้าของปัจจัยการผลิตรายอื่นๆ ซึ่งเสนอขายราคาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสินค้าให้เราเพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเทียบกับคู่ค้าเดิมอีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ด้านงบประมาณเลยทีเดียว

5. ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าและกลุ่มธุรกิจ

การออกบูธสินค้าและบริการมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้ประกอบการสามารถรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ และสามารถแนะนำสินค้าและบริการกลับคืนสู่ทั้งลูกค้าและคู่ค้าอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยห้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลอันเ็ป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้พัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต

6. ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อสำรวจคู่แข่งและตลาด

การออกบูธสินค้าและบริการนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว ยังถือเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกับคู่แข่งด้วย จึงเป็นช่วงสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากเพราะผู้ประกอบการสามารถสำรวจตรวจสอบความก้าวหน้าของคู่แข่ง และสามารถสำรวจตลาดไปในตัวได้อีกด้วย

7. ออกบูธแสดงสินค้าและบริการเพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

แม้ผู้ประกอบการจะไม่มีสินค้าหรือบริการไปออกบูธแสดงสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียว แต่ผู้ประกอบการก็ควรต้องไปออกบูธที่งานเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าผู้บริโภค ไม่มีโอกาสไหนแล้วที่ผู้บริโภคจะรวมตัวกันมากขนาดนี้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรฉวยโอกาสนี้ไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการด้วยประการทั้งปวง แม้ไม่ได้ตัวเงินกลับมา อย่างน้อยก็ขอให้ได้ฐานข้อมูลลูกค้าก็ยังดีเพราะบางครั้งข้อมูลเหล่านี้อาจมีค่าและประโยชน์มากกว่าเงินเสียอีก

หากผู้ประกอบการใส่ใจและมองเพียงแค่ผลลัพธ์ของการทำธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว ก็จะไม่มีทางมองเห็นคุณประโยชน์อันมหาศาลของการไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการอย่างแน่นอน เพราะการไปออกบูธแสดงสินค้าและบริการไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างผลกำไรและความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนการขายของ แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องคอยเก็บดอกเก็บผลในวันข้างหน้าเสียมากกว่า

คำแนะนำการออกแบบบูธแสดงสินค้าให้น่าสนใจ

1. การกำหนดเป้าหมายก่อนออกแบบบูธ

ก่อนการออกแบบบูธเริ่มต้นเราควรคำนึงถึงเป้าหมายของการออกแบบบูธก่อนว่าจะ ออกแบบบูธเพื่อการแสดงสินค้า ออกแบบบูธเพื่อการแสดงถึงบริการต่าง ๆ ออกแบบบูธเพื่อการเปิดตัวสินค้า เป็นต้น การกำหนดเป้าหมายก่อนออกแบบบูธ จะช่วยให้เราคำนวณค่าใชจ่ายได้และคำนวณถึงสิ่งที่จะต้องเตรียมและสิ่งที่ต้องจัดทำได้

2. การใช้แสงในการแสดงสินค้า

การใช้แสงในการแสดงสินค้าจะทำให้สินค้าและบริการของเราดูเด่นขึ้น แต่การใช้แสงเราต้องคำนวณด้วยว่าแสงไฟแต่ละสีจะเหมาะกับการออกแบบบูธของเราหรือไหม เช่น การออกแบบบูธที่เน้นการดูรายละเอียดของสินค้าควรใช้ไฟสีขาวหรือไฟโทนสว่างเพราะจะช่วยให้สินค้าดูโดดเด่นยิ่งขึ้น การออกแบบบูธทีเน้นความอบอุ่นหรือสไตล์วินเทจ ควรใช้แสงสีส้มหรือสีโทนอบอุ่นเพราะจะช่วยให้สินค้าหรือบริการน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า

3. การออกแบบบูธให้เหมาะกับสินค้าและบริการ

การออกแบบบูธให้เหมาะกับสินค้าและบริการจะช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจ เรียนรู้ ถึงสินค้าและบริการของทางร้าน รวมถึงจะช่วยให้คอนเซ็ปต์ของสินค้าอีกด้วย

4. การใช้ไม้เป็นฉากหลังหรือพื้นไม้เพิ่มความวินเทจให้กับบูธ

การใช้ไม้เป็นฉากหลังหรือพื้นไม้เพิ่มความวินเทจให้กับบูธ หากสินค้าหรือบริการของคุณต้องการความวินเทจการใช้พื้นไม้หรือฉากหลังด้วยจะสร้างความน่าสนใจให้กับบูธ การออกแบบบูธที่เหมาะกับการใช้พื้นไม้และฉากไม้ เช่น การออกแบบบูธประเภทงานบริการจัดสวน หรือ การออกแบบบูธประเภทสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น

5. การออกแบบบูธด้วยป้ายไฟหรือป้ายคำอธิบาย

การออกแบบบูธด้วยป้ายไฟหรือป้ายคำอธิบาย จะทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจในสินค้าและบริการของทางร้านมากขึ้นรวมไปถึงการ ออกแบบบูธด้วยป้ายไฟหรือป้ายคำอธิบาย ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ในลูกค้ามีความทราบถึงโปรโมชั่นของทางร้าน รวมถึงเป็นการโปรโมทสินค้าอีกด้วย